Așezare geografică

Comuna Grumăzeşti se află aşezată in partea sudică a depresiunii subcarpatice Ozana-Topoliţa.Depresiunea Ozana-Topoliţa este situată in extremitatea Nordică a culoarului depresionar al,subcarpaţilor moldoveneşti.

Un abrupt inalt de 300-400 m al culmii Stanişoarei domină de presiunea in partea vestică,iar denivelările de relief condiţionat de culmile anticolinare-Culmea Pleşului,Dealul Boiştea şi masivul Corni,separă depresiunea de Podişul Moldovenesc.

Limita de nord şi nord-est -este bine pusă in evidenţă de culmea Pleşului,formată din conglomerate cu elemente verzi.

Limita de vest -este delimitată de Munţii Stănişoarei.

La sud şi sud-est -depresiunea este clar limitată de versanţii Ghindaoani-Tupilaţi(Masivul Corni),ce se intind până in dealul Tarpeştilor.Intre Tarpeşti şi Boiştea depresiunea este larg deschisă spre Valea Moldovei,prin Valea Topoliţei.

Limita estică -se sprijină pe dealul Boiştea,iar in nordul acestui deal apa Ozanei deschide o poarta mai larga decât a Topoliţei,spre Valea Moldovei.

Depresiunea subcarpatică Ozana-Topoliţa se individualizează ca un raion fizico-geografic,in care pot fi delimitate două sectoare şi zece subsectoare.

 

Sate componente :-Grumăzeşti

-Curechiştea

-Netezi

-Topoliţa

Sectorul fizico-geografic central -cuprind lunca şi terasele Ozanei,Nemţişorului,Topoliţei şi dealurile cu aspect colinar(Movilei,Humuleşti,Ceorei,Buga,Topoliţa,Ocea).

Share This:

Comments are closed.