Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâre

Nr.
Proiectului de hotărâre
Data inițierii proiectului
Titlul proiectului de hotărâre
Inițiatorul
Nr. referatului de aprobare elaborat de inițiator
Data referatului de aprobare elaborat de inițiator
Data comunicării către departamentul funcțional
Data comunicării către comisiile de specialitate
 
 
 
 
 
 
 
 

Share This:

Comments are closed.