Regulamentul pentru stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea comunei Grumăzești

Regulament privind aprobarea condițiilor în care se realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a U.A.T. COMUNA GRUMĂZEȘTI, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora

Share This:

Comments are closed.