Urbanism

DOCUMENTE NECESARE OBTINERE CERTIFICAT DE URBANISM

 

lucrări de construire, desfintare, adjudecări, licitaţii pentru proiectare, cereri în justiţie, schimbare destinaţie, branşamente utilităţi etc.

– Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism completată şi semnată
– Copie extras C.F. (date cu privire la situaţia juridică a imobilului) maxim 1 luni vechime
– Plan de situaţie pe suport topografic vizat de O.J.C.G.C. 2 exemplare, sc. 1:5000 până la 1:500.
– Plan de situaţie

– Copie chitanta taxa

 

 

 

DOCUMENTE NECESARE OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

– Cerere tip completată de proprietar sau împuternicit legal
– Copie după certificatul de urbanism
– Proiect (2 exemplare) ptr. autorizarea execuţiei lucrărilor de construire (PAC) sau desfintare (PAD) cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, a solicitărilor din certificatul de urbanism(ORIGINAL)
– Anexa nr.1 completată, semnată şi ştampilată de proiectant, cu suprafaţa construită şi desfăşurată pentru c-tii şi suprafaţa totală pentru amplasare firma , Legea nr.453/2001.
– Extras C.F. original şi de dată recentă (max. 1 luni)
– Fise tehnice pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism completate şi documentaţiile tehnice pentru utilitari (după caz) întocmite în vederea obţinerii vizelor şi acordurilor specifice
– Avizele, acordurile şi după caz studiile solicitate prin certificatul de urbanism (2 exemplare)
– Declaraţiile pe proprie răspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
– Dovadă de luare în evidenţă la Ordinul Arhitecţilor din România

 

CONSTRUCTII CARE NU NECESITA OBTINERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

Art. 32. –

Construcțiile cu caracter provizoriu, de regulă, se realizează din materiale și alcătuiri care permit demontarea rapidă în vederea aducerii terenului la starea inițială, precum confecții metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea, și sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construcțiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioșcuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame, copertine, pergole ori altele asemenea.

 

Share This:

Comments are closed.