Liberul acces

În conformitate cu Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României.

Responsabil cu aplicarea Legii 544/2001: dl. Ioan DUMITREASA

Date de contact: Email – contact@comunagrumazesti.ro, Tel.: 0233/786059

Share This:

Comments are closed.